Usein kysyttyä

Olen rekisteröitynyt Link2Trials in tietokantaan. Vaaditaanko minua osallistumaan kokeeseen?

Sinua ei koskaan vaadita osallistumaan kokeeseen. Rekisteröitymisesi Link2Trials-tietokantaan on vain osoitus siitä, että voit olla kiinnostunut kliiniseen kokeeseen osallistumisesta. Kun näet sivustollamme sinua kiinnostavan kliinisen kokeen tai jos me suosittelemme sinulle sopivaa koetta, voit tarkastaa kyseisen tutkimuksen yksityiskohdat sivustollamme ja hakea siihen, jos haluat.

Olen hakenut muutamiin kokeisiin, mutta minua ei ole hyväksytty mihinkään. Voinko koskaan osallistua kokeeseen?

Tämä ongelma on useimmiten henkilöillä, joilla on jokin sairaus tai jotka käyttävät lääkettä, mutta hakevat kokeisiin, joihin vaaditaan terveitä vapaaehtoisia. Siitä huolimatta, että ehkä tunnet itsesi terveeksi, tiettyihin kliinisiin kokeisiin ei hyväksytä ketään, jolla on sairaus tai jonka profiiliin sisältyy sairaus tai lääke.

Voit hakea kliinisiin kokeisiin, joihin sinun sairautesi sisältyy. Voit yleensä hakea myös muihin tutkimuksiin, kuten ravintotieteellisiin tutkimuksiin, psykologisiin tutkimuksiin tai lääketieteellisten laitteiden testeihin.

On tärkeää huomata, että jokaisessa tutkimuksessa on omat valintakriteerinsä, ja sinun henkilökohtaiset tietosi arvioidaan jokaista tutkimusta varten, johon haet.

Pitäisikö minun ilmoittaa verotuksessa korvaus, jonka sain tutkimukseen osallistumisesta?

Sinulle mahdollisesti maksettava korvaus on aina bruttokorvaus. Toisin sanoen ne pitää ilmoittaa verotuksessa. Henkilökohtaisesta tilanteestasi ja muista tulolähteistäsi riippuen korvauksesi voi olla tuloveron alaista tuloa. Mahdolliset matkakustannusten korvaukset eivät ole tuloa eikä niitä tarvitse ilmoittaa verotuksessa.

Miten osallistujan saaman korvauksen suuruus määräytyy?

Korvauksen suuruus riippuu siitä, miten pitkän ajan vietät tutkimuskeskuksessa, sinulle tehtävien arviointien määrästä sekä niihin liittyvästä kuormituksesta. Korvauksen suuruus ei liity millään tavalla kokeeseen sisältyvien riskien määrään.

Sisältyykö kokeisiin riskejä?

Kliiniseen kokeeseen osallistuminen ei ole koskaan täysin riskitöntä. Löydät enemmän tietoa riskeistä tietosivujen kohdasta turvallisuus ja riskit.

Sisältyykö tutkimuksiin koekohtainen vakuutus?

Tutkimuskeskuksella on aina tutkimuskohtainen vakuutus, sillä laki vaatii sitä. Sääntelyviranomainen ja/tai lääketieteellinen eettinen toimikunta todentavat vakuutuksen olemassaolon. Vakuutusta koskevat tiedot sisältyvät yleensä tietolehtiseen (tietoisen suostumuksen lomakkeeseen), jonka saat ennen tutkimukseen suostumista. Jos sinulla on kysyttävää tiettyyn tutkimukseen liittyvästä vakuutuksesta, esitä kysymyksesi tutkijalle.

Voinko vetäytyä tutkimuksesta, jos muutan mieleni kesken kaiken?

Kyllä, vapaaehtoiset voivat vetäytyä tutkimuksesta milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Saat korvauksen ajasta, jonka olet osallistunut tutkimukseen. Jos sinun on pakko lopettaa lieventävien seikkojen tai (tutkijan määrittämien) sivuvaikutusten johdosta, korvauksen suuruus määritetään yhdessä tapauskohtaisesti.

Mitä ovat sisäänotto- ja poissulkukriteerit?

Sisäänotto- ja poissulkukriteerit ovat lääketieteellisiä tai sosiaalisia standardeja, jotka ratkaisevat, soveltuuko henkilö kliinisen kokeen (tai muun tutkimuksen) osallistujaksi. Nämä kriteerit perustuvat sellaisiin tekijöihin kuin ikä, sukupuoli, sairaudet ja aiemmat tai senhetkiset hoidot. Sisäänotto- ja poissulkukriteerien tarkoituksena on valita osallistujat, jotka sopivat kulloiseenkin kokeeseen, ja taata tutkimushenkilöiden turvallisuus.

Mikä on lääketieteellinen eettinen toimikunta?

Lääketieteellinen eettinen toimikunta on riippumaton toimikunta, joka muodostuu lääkäreistä, apteekkareista ja asianajajista. Toimikunta arvioi kaikki tutkimukseen liittyvät aineistot ennen koetta ja sen aikana. Toimikunta arvioi tutkimussuunnitelman tieteellisen suunnittelun, tutkimushenkilöiden turvallisuuden ja kokeen toteutettavuuden. Kliinistä tutkimusta ei voida aloittaa ilman lääketieteellisen eettisen toimikunnan hyväksyntää.

link2trials

© 2023 Link2Trials