Yleiset ehdot

1. Määritelmät

1. Asiakas / tutkija / ammattilainen

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, riippumatta siitä onko se henkilö, laitos, yritys tai laboratorio, joka käyttää tutkimushenkilöitä kliiniseen tutkimukseen tai tutkimukseen, joka edellyttää ihmisten käyttämistä tieteellisen tutkimuksen suorittamiseen, ja jonka kanssa on solmittu sopimus Link2Trialsin palvelujen tarjoamisesta.

2. Vapaaehtoinen / tutkimushenkilö

Henkilö, joka rekisteröityy Link2Trialsissa ja niin tehdessään osoittaa haluavansa osallistua lääketutkimuksiin.

3. Sopimus

Jokainen kirjallisesti tai sähköpostitse vahvistettu keskinäinen hyväksyntä yhden tai useamman palvelun suorittamisesta Link2Trialsin taholta.

4. Kirjallisesti

Vain kirjeenvaihto, joka on paperilla, päivättynä ja allekirjoitettuna. Sähköposti ei kuulu tähän määritelmään. 

2. Soveltuvuus ja muutokset

1. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkien asiakkaan tai tutkimushenkilön ja Link2Trialsin välillä solmittujen sopimusten muodostamiseen, sisältöön ja suorittamiseen.

2. Asiakkaan, tutkimushenkilön tai kolmansien osapuolien yleisiä ehtoja sovelletaan vain, jos on nimenomaisesti sovittu kirjallisesti, että niitä sovelletaan osapuolten väliseen sopimukseen näiden yleisten ehtojen poissulkemiseksi.

3. Link2Trialsilla on oikeus muuttaa näitä yleisiä ehtoja ja ilmoittaa muutettujen yleisten ehtojen soveltuvan olemassaoleviin sopimuksiin. Mikäli asiakas tai tutkimushenkilö ei halua hyväksyä näiden yleisten ehtojen muutosta, hän voi irtisanoa sopimuksen sinä päivänä, jolloin muutetut yleiset ehdot tulevat voimaan, edellyttäen että asiakas tai tutkimushenkilö ilmoittaa irtisanomisesta Link2Trialsille kirjallisesti ja kirjattuna lähetyksenä mahdollisimman pian, aina kuitenkin viimeistään 2 (kahden) viikon kuluessa muutosta koskevasta kirjallisesta ilmoituksesta.

4. Mikäli jokin näiden yleisten ehtojen määräyksistä on mitätön tai mitätöity, muut määräykset pysyvät täysin voimassa. Asiakas tai tutkimushenkilö ja Link2Trials neuvottelevat sopiakseen uudesta määräyksestä, joka korvaa mitättömän tai mitätöidyn määräyksen. Mitättömän tai mitätöidyn määräyksen tarkoitus ja merkitys otetaan tällöin huomioon niin pitkälti kuin mahdollista.

3. Vastuu

Link2Trialsin ei ole mahdollista tarkistaa asiakkaiden ja tutkimushenkilöiden sivustollemme postittamien tietojen luotettavuutta, täydellisyyttä ja laatua. Sen vuoksi Link2Trials ei ota mitään vastuuta eikä anna mitään takeita näiden yleisten ehtojen 3 artiklassa esitettyjen seikkojen osalta, ilman rajoituksia.

Tutkimushenkilöt

 • Kokeiden ja tutkimuslaitosten laatu
 • Rahallinen korvaus tutkimushenkilöiden osallistumisesta kokeeseen
 • Tutkijan tekemä lopullinen vapaaehtoisten valinta
 • Kokeita koskevien mainosten täydellisyys ja oikeellisuus
 • Riskit, joita kokeet saattavat aiheuttaa vapaaehtoisille
 • Kaikkinaiset henkilökohtaiset menetykset kokeeseen osallistumisen seurauksena
 • Tutkimushenkilöitä käyttävässä tutkimuksessa (kokeessa) saatu lopullinen tulos ja tuloksen arvo, riippumatta siitä viestitäänkö se tutkimushenkilölle suullisesti vai julkistetaanko se kirjallisessa muodossa

Asiakkaat

 • Tutkimushenkilön Link2Trialsille antamien tietojen täydellisyys ja oikeellisuus
 • Tutkimushenkilön lopullinen osallistuminen kokeeseen
 • Niiden vapaaehtoisten laatu ja määrä, joita Link2Trials voi tarjota kokeeseen tiettynä ajankohtana
 • Link2Trialsin suorittaman tutkimushenkilöiden valinnan laatu
 • Valittujen tutkimushenkilöiden määrä ja soveltuvuus
 • Tutkimushenkilöt, jotka eivät osallistu kokeeseen vapaaehtoisesti
 • Tutkijat, jotka laiminlyövät tietojen antamisen tutkimushenkilöille tai antavat kokeesta riittämätöntä tai virheellistä tietoa
 • Tutkimushenkilöt, jotka laiminlyövät tietojen antamisen tutkijalle tai antavat riittämätöntä tai virheellistä tietoa

4. Yleistä

1. Link2Trials ei missään olosuhteissa vastaa mistään menetyksistä, jotka aiheutuvat tai ovat seurausta Link2Trialsin tai sivustollemme postitettujen linkkien käytöstä, eikä Link2Trials vastaa mistään menetyksistä, jotka ovat seurausta siitä että sivustoomme ei ole saatu yhteyttä.

2. Link2Trials ei missään olosuhteissa vastaa mistään menetyksistä, jotka ovat seurausta meidän välittämiimme kokeisiin osallistumisesta, eikä Link2Trials vastaa mistään menetyksistä, jotka aiheutuvat siitä, että johonkin kokeeseen ei ole asetettu tutkimushenkilöä.

3. Yllä mainitut elementit 4 artiklan kohdissa 1- 2 ovat yksinomaan asiakkaan, tutkimushenkilön ja/tai mahdollisen kolmannen osapuolen vastuulla. Tämä ehto on olennaisen tärkeä suhteessamme verkkosivustoamme käyttäviin henkilöihin.