Osallistuminen

Miksi osallistuisin?

Kliiniset kokeet antavat tietoa uusista tai olemassa olevista hoidoista ja niiden vaikutuksista terveyteen. Tämä tieto voi johtaa turvallisempien ja tehokkaampien hoitojen kehittämiseen.


Kaikki tekniikat ja lääkkeet, joita käytämme tänään, ovat markkinoilla kliinisiin kokeisiin osallistuneiden tutkimushenkilöiden ansiosta. Ilman vapaaehtoisia tutkimushenkilöitä meillä ei olisi niin paljon tehokkaita hoitoja ja yhtä paljon tietoa kuin nykyään.


Vieläkin on sairauksia, joita ei voida hoitaa lainkaan tai joihin ei ole olemassa tehokkaita hoitoja. Vapaaehtoisena tutkimushenkilönä sinä voit auttaa kehittämään niitä!

Voinko minä osallistua?

Tutkimushenkilöt jaetaan kahteen ryhmään:

1.    Terveet vapaaehtoiset:


Terveillä vapaaehtoisilla ei yleensä ole diagnosoitu mitään sairautta eivätkä he käytä lääkkeitä. Joskus tietyt sairaudet ja lääkkeet sallitaan (kuten siitepölyallergia tai ehkäisypillerit), mutta tämä riippuu tutkimussuunnitelmasta.

2.    Potilaat:


Potilaat ovat henkilöitä, joilla on diagnosoitu tietty sairaus ja/tai jotka käyttävät lääkettä. Joskus potilaiksi katsotaan myös riskiryhmään kuuluvat henkilöt (kuten ihmiset, joiden kolesteroliarvot ovat korkeat).

Terveet vapaaehtoiset voivat osallistua faasin I kokeisiin ja potilaat voivat osallistua faasin II, III ja IV kokeisiin.

Tutkimuksen faasit

Uusia hoitoja koskevat tutkimukset toteutetaan aina neljänä vaiheena (faasina):


Faasi I: Tutkimukset terveiden vapaaehtoisten kanssa
Faasi II: Tutkimukset potilailla (pieni ryhmä)
Faasi III: Potilaiden hoito (suuri ryhmä)
Faasi IV: Jo markkinoilla olevien lääkkeiden tutkimus


Voit osallistua faasin I kokeeseen, jos:

- olet fyysisesti ja psyykkisesti terve 
- et käytä lääkkeitä tai voit lopettaa lääkkeiden käytön helposti ja ilman ongelmia 
- sinulla ei ole (tai ei ole koskaan ollut) alkoholi- tai huumeriippuvuutta 
- sinulla ei ole lääkeaineallergiaa

Faasin I kokeissa on joskus terveiden vapaaehtoisten asemasta potilaita, jos kyseessä on uusi syöpälääke tai lääke, jolla odotetaan olevan enemmän sivuvaikutuksia. Esimerkki siitä olisi uusi kemoterapia keuhkosyövän hoitoon. Näissä tapauksissa faasin I ja II kokeet voidaan yhdistää.

Edellä mainittujen kriteerien lisäksi osallistujille asetetaan usein myös tutkimuskohtaisia vaatimuksia. Esimerkiksi:
- sukupuoli
- ikä
- pituuden ja painon suhde 
- tupakointikäyttäytyminen


Voit osallistua faasin II, III tai IV kokeeseen, jos sinulla on tietty sairaus tai riskitekijä, jonka hoitoon uusi hoito on suunniteltu. Yleensä ottaen näiden kokeiden aikana on sallittua käyttää muita lääkkeitä. Kriteerit, jotka esitettiin edellä faasin I kokeille, koskevat myös faasin II, III ja IV kokeita.


Napsauttamalla tästä saat lisätietoja kliinisten kokeiden eri faaseista.

Mitä hyötyä osallistumisesta on?

Kokeeseen osallistumisesta voi olla tiettyä hyötyä. Kliiniset kokeet on suunniteltu huolellisesti, ja asiantunteva henkilöstö toteuttaa ne erittäin tarkasti. Kokeet ovat hyvä tapa:


- omaksua entistä aktiivisempi rooli omassa terveydenhoidossa 
- käyttää uusia hoitoja ennen kuin ne ovat laajasti saatavissa
- saada parasta lääketieteellistä hoitoa arvostetuissa lääketieteellisissä tutkimuskeskuksissa kokeen aikana 
- auttaa muita osallistumalla lääketieteelliseen tutkimukseen
- terveet vapaaehtoiset saavat joissakin tapauksissa korvauksen.

link2trials

© 2022 Link2Trials